Mobirise

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin pitäjä

Vihtavuoren Pamaus ry. 0997698-2, Vehmasahontie 9, 41330 Vihtavuori  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo-Kerttu Herkman, Mäkikuja 1 as 4, 41340 Laukaa, puh. 040-528 9134, marjo-kerttu.herkman@kolumbus.fi 

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Seuran jäsenyyden selvittäminen yli ja alle 16 vuotiaiden osalta. Juniorijoukkueiden ikäryhmien selvitys. 

Rekisterin tietosisältö 

Henkilön nimi, osoite ja onko yli vai alle 16 vuotta. Joukkueiden johtajat keräävät tiedot ikäluokista. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyltä itseltään tai lapsen kyseessä ollessa hänen vanhempansa antamat tiedot. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu salasanalla. Pääsy ainoastaan rekisterin pitäjällä. 

Tarkastusoikeus 

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tehtävä seuran puheenjohtajalle. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjauksesta tehtävä seuran puheenjohtajalle. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Henkilötietolain 30 § mukaiset